Επικοινωνία της επιστήμης στο YouTube

Η επικοινωνία της επιστήμης είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Χρειάζεται σοβαρή επένδυση χρόνου, όχι μόνο για να κατανοήσει ο δημιουργός το αντικείμενο που θέλει να επικοινωνήσει στο κοινό του, αλλά και για να μπορέσει να το απλοποιήσει στο βαθμό που θα μπορούσε να το κατανοήσει ο οποιοδήποτε. Αυτή η διαδικασία μεταφράζεται σε πολλές ώρες διαβάσματος μόνο για να βγει ένα κείμενο που θα μπορεί να αποστάξει τα νοήματα ενός επιστημονικού θέματος σε λίγα λεπτά ομιλίας. Ωστόσο, ενώ πρόκειται για ένα δύσκολο έργο υπάρχουν πολλοί δημιουργοί παγκοσμίως οι οποίοι επιλέγουν να επενδύσουν χρόνο και ενέργεια για να βοηθήσουν το κοινό τους να μάθει και να αγαπήσει το αντικείμενο με το οποίο επέλεξαν να ασχοληθούν (πολλές φορές ασχολούνται με πολλά αντικείμενα). Μια τέτοια κοινότητα επικοινωνίας της επιστήμης έχει δημιουργηθεί και στην Ελλάδα από άτομα που, ενώ δεν είχαν κάποια συνεννόηση μεταξύ τους, ο καθένας ξεχωριστά επέλεξε να απλοποιήσει την επιστήμη για το ευρύ κοινό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στη σελίδα ενός εξ’ αυτών των δημιουργών. Tο κανάλι The Mad Scientist είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε το 2016 και συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Εδώ λοιπόν μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τα βίντεο του καναλιού ή να εξερευνήσετε τα υπόλοιπα κανάλια επικοινωνίας της επιστήμης στην ελληνική γωνιά του YouTube. Καλή θέαση!